Znaczenie kodów PKD:

 

17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;

46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów;

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
74.20.Z - Działalność fotograficzna;
77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
79.11.A - Działalność agentów turystycznych;
79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
79.11.B - Działalność pośredników turystycznych;
79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej;
79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

85.59.A - Nauka języków obcych;
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna;
86.90.D - Działalność paramedyczna;
90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;
91.02.Z - Działalność muzeów;
93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;

93.12.Z - Działalność klubów sportowych;
93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;
93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy Tobie pomóc!

 

Porozmawiaj z nami poprzez czat, dostępny w prawym dolnym rogu.

 

Jeśli jesteśmy niedostępni, wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.

 

Możesz również skontaktować się z nami pod numerem: +48 572 632 321

   SubwencjezTarczy.pl

 

Wsparcie subwencyjne dla firm z sektora MŚP i Dużych w ramach rządowego programu pomocy Tarcza Finansowa 2.0

Tarcza

Antykryzysowa

 

Wsparcie dla firm w ramach rządowego programu pomocy

Wsparcie dla firm w ramach rządowego programu pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Warszawa 2021

 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Tutaj otrzymasz informacje na temat przetwarzania Twoich danych.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się,

jak możemy pomóc!

 

Porozmawiaj z nami poprzez czat, dostępny w prawym dolnym rogu.

 

Jeśli jesteśmy niedostępni, wypełnij formularz, a nasz konsultant

skontaktuje się w ciągu 24 godzin.

 

Możesz również skontaktować się z nami pod numerem:

+48 576 088 886

Skontaktuj się z nami i dowiedz się,

jak możemy pomóc!

 

Porozmawiaj z nami poprzez czat, dostępny w prawym dolnym rogu.

 

Jeśli jesteśmy niedostępni, wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się w ciągu 24 godzin.

 

Możesz również skontaktować się z nami pod numerem:

+48 576 088 886